Voorwaarden aanmelding en annulering


Voorwaarden aanmelding en annulering (individuele aanmelding):

 • aanmelden voor een training geschiedt digitaal via het aangegeven formulier
 • na aanmelding ontvang je een bevestiging en een factuur
 • nadat bevestiging (en eventueel factuur vooraf) verzonden is, is annulering niet meer vrijblijvend.
 • registratie deelnemers is op volgorde van binnenkomst
 • als de eerste datumkeus vol is word je in overleg ingedeeld bij een andere datum
 • je aanmelding is definitief als de betaling is ontvangen, maar voorwaarden van annulering (zie hieronder) zijn uiteraard geldig ook als er nog niet betaald is
 • vroegboekkorting geldt alleen als de betaling is ontvangen uiterlijk op de aangegeven datum. Als de betaling later wordt ontvangen volgt een aanvullende factuur
 • voor het doorgaan van de groepstraining is in principe een groepsgrootte van minimaal vier deelnemers een voorwaarde
 • voor individuele trajecten gelden andere bedragen en worden de data en duur in overleg vastgesteld

Annulering na betaling:

 • annulering is alleen schriftelijk mogelijk met opgaaf van reden en geldt alleen als het bevestigd is door 10 voor je dag
 • annulering tot 28 dagen voor de trainingsdatum: je ontvangt 90 % retour
 • annulering 28 tot 21 dagen voor trainingsdatum: je ontvangt 75 % retour
 • annulering 21 tot 14 dagen voor trainingsdatum: je ontvangt 50 % retour
 • annulering 14 tot 7 dagen voor trainingsdatum: je ontvangt 25 % retour
 • annulering minder dan 7 dagen voor trainingsdatum: er is geen restitutie meer mogelijk

Annulering na ontvangst factuur:

 • annulering is alleen mogelijk na opgaaf van reden
 • annulering tot 28 dagen voor de trainingsdatum: je betaalt 10 % 
 • annulering 28 tot 21 dagen voor trainingsdatum: je betaalt 25 %
 • annulering 21 tot 14 dagen voor trainingsdatum: je betaalt 50 % 
 • annulering 14 tot 7 dagen voor trainingsdatum: je betaalt 75 % 
 • annulering minder dan 7 dagen voor trainingsdatum: er is 100 % verschuldigd

Annulering na akkoord op offerte

Indien er een offerte is getekend door de opdrachtgever (zowel voor in company trainingen, presentatiecoaching als opdrachten voor dagvoorzitterschap) staat de opdracht vast en kan er niet meer vrijblijvend worden geannuleerd. Hiervoor gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden, waarbij een schriftelijke opgave van reden verplicht is.

Annulering dagvoorzitterschap:

 • 100% van de afgesproken vergoeding bij annulering binnen één week voor aanvang van de activiteit
 • 75% van de afgesproken vergoeding bij annulering tussen één week en één maand voor aanvang van de activiteit
 • 50% van de afgesproken vergoeding bij annulering tussen één maand en een half jaar voor aanvang van de activiteit
 • 0% van de afgesproken vergoeding bij annulering een half jaar voorafgaand aan de uitvoering of deadline van de opdracht.
Annulering in company training of afgestemd coachingstraject:
Mocht u de afgesproken datum willen wijzigen, dan is dat in overleg mogelijk.
 • 100% van de afgesproken vergoeding bij annulering binnen één week (zeven dagen) voor aanvang van de activiteit
 • 75% van de afgesproken vergoeding bij annulering tussen één week en één maand voor aanvang van de activiteit
 • 50% van de afgesproken vergoeding bij annulering tussen één  maand en drie maanden voor aanvang van de activiteit
 • 25% van de afgesproken vergoeding bij annulering tussen drie maanden en een half jaar voor aanvang van de activiteit
 • 0% van de afgesproken vergoeding bij annulering een half jaar voorafgaand aan de uitvoering of deadline van de opdracht.

Offerte / prijsopgave

Bij het opstellen van een offerte / prijsopgave wordt gerekend met de dan bekende invulling / opzet van een opdracht. Wanneer tijdens het traject blijkt dat er meer uren nodig zijn, volgt een aanvullende prijsopgave in overleg met de opdrachtgever.

Onvoorzien

Bij annulering vanuit 10 voor je dag wordt in overleg gezocht naar een vervangende datum waarop de training of coaching plaats kan vinden. Als dat niet mogelijk is, volgt restitutie.
Bij annulering vanuit 10 voor je dag waar het dagvoorzitterschap betreft wordt in overleg gezocht naar een vervanger.

Overig

 • Genoemde bedragen op de website zijn bedragen exclusief 21 % BTW
 • Als de voorkeursdatum vol is wordt in overleg een andere trainingsdatum gekozen 
 • Aanmelding via een evenement of groep: vergeet niet de aanmeldingscode te vermelden 
 • Vertrouwelijkheid: wat tijdens de training naar voren komt wordt alleen indien strikt noodzakelijk maar nooit zonder toestemming van de trainee met derden gedeeld.
 • Zaken die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen, worden besproken met de opdrachtgever / cursist en er wordt in deze gevallen gezocht naar een gezamenlijke oplossing.


Realisatie: Sybit - Software op Maat